Försäljning: 010 328 4701 | Tekniskt stöd: 010 328 4709


MAGIC CLOUD

Moln och tjänster

Vi erbjuder både ett moln och en kompetent tjänst – alltså ett moln och en tjänst.

Förutom tekniken erbjuder vi mänskliga tjänster och olika kundanpassade sätt som gör de vardagliga sakerna enklare, smidigare, snabbare, säkrare och effektivare.

Läs mer om vår vision

Tjänster

Kundanpassade lösningar

Vi finns för våra kunder, inte för teknologin. För att kunnas vara på kundernas behov vill vi förstå kundens affärsverksamhet.
Vi erbjuder mångsidiga och anpassade tjänster för olika branscher: