Support: 010 328 4700

Försäljning: 010 328 4701

We are happily in the clouds

You don’t have to think about IT infrastructure and spend time maintaining it
you can focus on your core business.

Palveluidemme taustalla on aina halu kehittää pilviympäristöä vastaamaan teidän tarpeitanne. Haluamme osaamisellamme kehittää ja pitää huolta pilviympäristöstä, jotta te voitte keskittyä ydinosaamiseenne ja kasvaa kohti tavoitteitanne. Me teemme töitä tietoturvallisuuden ja teknologian helppokäyttöisyyden puolesta.

Our services

Virtual Servers

Meidän virtuaalipalvelimien erityispiirteinä ovat korkea käytettävyys, skaalautuminen, itsehallintatyökalut, varmistukset sekä ylläpitopalvelu.

read more

Database service

The database service provides a Microsoft SQL database or several databases from a shared secure environment without any worries.

read more

Container platform service

We offer the containers a secure home and take care of the maintenance and monitoring of the containers.

read more

Application virtualization

We virtualize the applications to our cloud. This guarantees the use of a location- and device-independent application.

read more

Vulnerability monitoring

Vulnerability monitoring brings speed and transparency to the vulnerability management. The service detects and reports known vulnerabilities mainly in services and applications published on the Internet. 

read more

Cloud-managed business network

A cloud-managed business network is a complete solution that includes all the components and services of a modern and data-secure business network at a fixed monthly price.

read more

Centralized log management

With centralized log management you get a single view of the event flow of the entire IT environment. With this, it is possible to react automatically to various malfunctions and failure situations

read more

Citrix App

Magic Cloud is an expert with Citrix technologies. We offer Citrix solutions with over 20 years of experience.

read more