Tuo pilviympäristönne uudelle tasolle. 
Kehitämme sitä liiketoimintanne ehdoilla.

Toimimme keskisuurten yritysten pilvikumppanina.

Jotta yrityksen tietotekniset ratkaisut tukevat yrityksen liiketoimintaa, pitää pilviympäristön kokonaiskuvan olla selkeä sekä valittujen palveluiden, tekniikoiden ja toimintamallien tukea yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Olemme kumppani, joka ymmärtää asiakkaiden liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet, jotta pystymme esittämään oikeat pilviratkaisut käyttöönne. Omien palveluidemme lisäksi tuomme asiantuntijuutemme ja näkemyksemme esille myös sellaisista pilviratkaisuista, joita emme itse tuota. Muodostamme palvelukokonaisuuden, joka parhaiten palvelee yrityksenne liiketoimintaa.

Hyödyt.

Liiketoiminnalliset tavoitteet ohjaavat palveluvalintoja.

Pilviympäristön jatkuva kehittäminen.

Selkeä ja läpinäkyvä kustannusrakenne.

Konesali- ja virtualisointipalvelut

Ratkaisut liiketoimintajärjestelmienne (mm. sovellukset, tietokannat, AD) turvalliseen käyttämiseen pilvestä. Tarjoamme virtuaalipalvelimet ja konttiteknologiat.

Pilvipalvelut

Ratkaisut yrityksenne viestintään, tietojen saavutettavuuteen ja jakamiseen liittyen ja tiimityöskentelyyn.

Tukipalvelut

Yrityksenne pilviympäristön tunteva asiantuntijatuki. Puhelintuen keskimääräinen vastausaika on 20 sekuntia (vuoden 2019 keskiarvo).

Tietoturva

Huolehdimme yrityksenne kokonaisvaltaisesta tietoturvasta. Koko pilviympäristön keskitetyllä tietoturvahallinnoinnilla estetään yksittäisten järjestelmien väliin jäävät tietoturva-aukot.

Kumppanuusmallimme.

Kumppanuusmallilla varmistamme, että pilviympäristö tukee liiketoimintaanne parhaalla mahdollisella tavalla. Kokonaisvaltaisessa kehittämisessä huomioidaan yrityksen eri osa-alueet, liiketoiminnan tarpeet sekä yrityksen strategia. Kumppanuusmallimme muodostuu säännöllisistä suunnittelupalavereista, joissa arvioidaan pilviympäristön teknistä toimivuutta ja kehittämistä. Vuosittaisissa workshopeissa luodaan yhdessä tulevaisuuteen tähtäävät kehityssuunnitelmat. Kumppanuusmallin laajuus ja sisältö luodaan aina yhdessä sopimaan tarpeisiinne.

 

Mahdollista liiketoiminnan kehittyminen. Luo pilvistrategia!

Monissa tapauksissa tehokkain tapa käynnistää pilviympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen on luoda pilvistrategia.

> Kokemuksia

> Blogi

> Webinaarit

> Oppaat

UHY TietoAkseli

UHY TietoAkseli

Suosittelen Magic Cloudia tilanteisiin, jossa kaivataan ketterää kotimaista toimijaa, joka kykenee tarjoamaan ohjelmistohosting-ratkaisuja vaativiinkin tarpeisiin. Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan ja osaaminen ei lopu kesken.
– Tero Anttila, tekninen johtaja
#Pilvessä-podcast | Miten ostaa hyvää pilveä?

#Pilvessä-podcast | Miten ostaa hyvää pilveä?

Pilven tarjoajia ja erilaisia pilviratkaisuja on paljon eikä ole olemassa vain yhdenlaista pilveä. Miten siis pilveä pitäisi ostaa ja miten ostaa hyvää pilveä? Siitä keskustellaan tässä jaksossa.
Onnistu organisaation IT-ympäristön pilvistrategiassa

Onnistu organisaation IT-ympäristön pilvistrategiassa

Kokosimme oppaan pilvistrategian onnistumiseen vaikuttavista tekijöitä. Pilvistrategia on organisaation IT-ympäristölle luotu suunnitelma, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita pitkällä ...

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

KIMMO HAAPAVUORI

Liiketoimintajohtaja