Pilvipalvelun hyödyt

Pilvipalvelu on ketterä ja mukautuva

Koska pilvipalvelut ovat lähtökohtaisesti hyvin ketteriä, joustavia ja skaalautuvia, ovat ne loppukäyttäjälle erittäin vaivaton ja helppo vaihtoehto perinteisiin työskentelytapoihin ja -alustoihin verrattuna. Yleisimmät palvelut ovat SaaS-muotoisia, eli Software As A Service. Nämä eivät vaadi käyttäjältään mitään ylläpitotoimia, vaan käyttäjän vastuulla on ainoastaan käyttäjähallinta ja palveluun syötetyn datan hallitseminen. PaaS (Platform As A Service) ja IaaS (Infrastructure As A Service) vaativat käyttäjältään jo enemmän osaamista ja vaivaa, mutta ovat kuitenkin kevyempiä ratkaisuja kuin kaiken infran tekeminen alusta asti itse. Toisaalta ne ovat myös joustavampia kuin SaaS, joissa käyttäjä voi hallita tilinsä resursseja vain palveluntarjoajan määräämissä rajoissa.

Pilvipalvelun käyttö vapauttaa resursseja

Pilvipalvelu on resurssitehokas ja skaalautuva. Useat pilvipalvelut on rakennettu mallilla, missä käyttäjä saa hyvin joustavasti valita tarvitsemansa resurssit ja maksaa sen mukaan. Eri ominaisuuksia pystytään mukauttamaan välittömästi tarpeen mukaan ylös- ja alaspäin. Hinnat pystytään pitämään maltillisina, kun palveluntarjoajan ei tarvitse enää hankkia ja ylläpitää jokaiselle asiakkaalle omaa fyysistä laitteistoa, vaan samalla laitteistolla voi toimia useita asiakkaita, joustavasti eri resursseja hyödyntäen. Pilvipalvelu vapauttaa käyttäjänsä ylläpitotoimista – etenkin SaaS-palvelut soveltuvat kenelle tahansa ilman pienintäkään osaamista tai ymmärrystä laitteiston ja ohjelmiston ylläpidosta ja huollosta.

Pilvipalvelu on käyttäjälleen ylläpitovapaa

Pilvipalvelun käyttö ei vaadi laiteuudistuksia. Koko palvelun idea kiteytyy siihen, että käyttäjä pääsee tiliinsä käsiksi mistä vain, koska vain, millä vain. Pilvipalvelulla saattaa olla ohjelmistoja tai appeja jotka voivat helpottaa palvelun käyttöä etenkin mobiililaitteilla, mutta kaikkiin näihin palveluihin pääsee käsiksi myös nettiselaimella, laiteriippumattomasti.

Pilvipalvelu on tietoturvallinen

Pelottaako tiedostojen häviäminen tai tietomurrot? Pilvipalvelut ovat usein jopa tietoturvallisempia, kuin yritysten oma fyysinen infra. Murtovarmuuden lisäksi tietojen hajauttaminen ja varmuuskopiointi useisiin eri sijainteihin lisää varmuutta siitä, että tiedot eivät katoa, vaikka yksi fyysinen laite hajoaisi tai korruptoituisi.

Lue esimerkiksi siitä, miten Magic Cloudin palvelinkeskuksen turvallisuutta ylläpidetään.

Magic Cloud – kotimainen pilvipalvelu

Magic Cloud on suomalainen pilvipalveluntarjoaja, joka tarjoaa ratkaisut niin pienille yrityksille kuin isoille ohjelmistotaloillekin. Panostamme merkittävästi siihen, että pilvipalvelut ovat asiakkaille nimenomaan palveluita: huolettomia, helppoja ja kaiken kattavia. Kiinteään kuukausihintaan saat räätälöidyn ratkaisun, joka kattaa kaikki yrityksesi tarpeet nyt ja jatkuvan kehityksen ansiosta myös hamaan tulevaisuuteen. Jos palveluiden kanssa herääkin jotain kysymyksiä, on suomenkielinen asiantunteva asiakas- ja tukipalvelumme aina valmiina auttamaan.

Tutustu kaikkiin Magic Cloudin pilvipalveluihin!

Suunnitellaanko teille paras pilvi?
Ota yhteyttä!

KIMMO HAAPAVUORI

Liiketoimintajohtaja