Hyvästit työasemille!

kirjoittaja | loka 6, 2016 | Muut

hyvastit-tyoasemille

 

Olemme tottuneet fyysisiin työasemiin, joiden kautta pääsemme töissämme tarvitsemiimme tietojärjestelmiin. Vaikka pöytäkoneet ovat korvautuneet kannettavilla, mutta perusmalli on säilynyt muuttumattomana neljännes vuosisadan ajan. Olemme Magic Cloudissa tuottaneet Desktop as a Service palvelua tuttavallisemmin DaaSia noin kuuden vuoden ajan. Palvelua kutsutaan virtuaalityöpöytä MagicDeskiksi.

Voiko organisaatio luopua työasemistaan vuonna 2017? Mielestäni voi ja mielestäni organisaatio olisi voinut luopua työasemistaan jo vuonna 2010. Meillä Magic Cloudissa onkin lukuisia asiakasreferenssejä, joissa asiakkaamme ovat siirtyneet MagicDesk palvelumme piiriin.

 

Mitä DaaS ja etätyöpöytä sitten mahdollistavat?

 

Mahdollisuus etätyöhön

Tyypillisesti käyttäjällä on työasema, johon on asennettu käyttäjän tarvitsema käyttöjärjestelmä (useimmiten Windows) sekä käyttäjän tarvitsemat ohjelmistot. Kukin työasema on asennettu yksilöllisesti vastaamaan käyttäjän tarpeita ja mieltymyksiä. Työasema on siis sidottu käyttäjän käyttämään fyysiseen laitteeseen, joka saattaa välillä olla väärässä paikassa, se voi hukkua, rikkoutua tai se voidaan jopa varastaa.

MagicDesk muuttaa työaseman käsitettä merkittävällä tavalla: käyttäjällä on edelleen omiin tarpeisiin räätälöity työasema, jota hän voi käyttää mitä tahansa päätelaitetta (perinteinen tietokone, kevyt pääte, puhelin, tablet-laite…). Kaikilla laitteilla aukeaa sama tuttu näkymä ja käyttökokemus.

Monet yrityksen käyttämistä ohjelmista toimivat vain yrityksen sisäverkossa. Perinteisesti käyttäjän on pitänyt olla fyysisesti toimistollaan, jotta hän on voinut käyttää kaikkia yrityksen tietojärjestelmiä. Etätyöpöytämalli muuttaa myös tämän: kaikki yrityksen verkossa toimivat palvelut toimivat mistä tahansa sijainnista, jossa internet yhteys on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina ja millä tahansa laitteella.

 

Helpotusta ylläpitoon

Työasemien ylläpito on koettu perinteisesti haasteelliseksi. Ylläpitäjän kannalta on voinut olla vaikeaa ylläpitää laajaa kirjoa työasemia ja vaikkapa saada kaikkiin työasemiin tarvittavat päivitykset asennettua toivotussa aikataulussa työaseman käyttäjää häiritsemättä. Usein työasema on myös saattanut olla ylläpitäjän saavuttamattomissa silloin, kun ylläpitäjä olisi sitä tarvinnut. Käyttäjän näkökulmasta ylläpitotoimenpiteet ovat häirinneet käyttäjän työskentelyä käyttäjän joutuessa esimerkiksi odottamaan asennuksia ja päivityksiä mielestään liian pitkään. Myös mahdollisten ongelmien selvittely on saattanut olla tuskallisen hidasta.

Virtuaalityöpöydässä päivitykset asennetaan vain kerran käyttäjää häiritsemättä ja uusi versio on tämän jälkeen välittömästi kaikkien käyttäjien saatavilla. Koska työasema ei ole enää sidottu käyttäjän fyysiseen laitteeseen, niin päivitystoimenpiteiden kannalta käyttäjän fyysisen laitteen sijainnilla ei ole merkitystä. Myös ongelmatilanteiden selvittely on selvästi sujuvampaa.

 

Vikasietoisuutta ja tietoturvaa

Virtuaalityöpöytä jättää historiaan myös laitteiden rikkoutumisesta aiheutuvat haitat ja harmin. Toki käyttäjän päätelaite voi edelleen rikkoutua, mutta tämän merkitys on kovin vähäinen, sillä käyttäjä voi jatkaa työskentelyään toisella päätelaitteella kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

Lisäksi työasemien tietoturva on usein koettu ongelmalliseksi. Etätyöpöydässä myös tietoturvapäivitykset asentuvat kaikille käyttäjille kerralla ilman viivettä. Myöskään huolta tiedon päätymisestä vääriin käsiin varkauden tai rikkoutumisen yhteydessä ei ole. Näin käyttäjien työasemat saadaan helposti yhteisen tietoturvan piiriin.

 

Kustannustehokkuutta

Kustannukset ovat aina läsnä keskusteltaessa organisaation IT-ratkaisuista. DaaS-mallissa kustannukset ovat helposti ennakoitavissa jopa vuosiksi eteenpäin, sillä hinnoittelu perustuu ”euroa per käyttäjä per kuukausi” -malliin. Tällöin kustannukset muuttuvat lineaarisesti: mikäli käyttäjämäärä vähenee, niin vähenevät kustannukset samassa suhteessa.

Ylläpidon helppouden ja uuden tekniikan tuomien ominaisuuksien ansioista kokonaiskustannukset alenevat. Palveluun ei myöskään liity tyypillisiä pitkiä määräaikaisuuksia, vaan yritys pääse halutessaan koko palvelusta helposti eroon. Työläät ja kalliit päivitys- ja migraatiokustannukset poistuvat, sillä jatkossa nämä kuuluvat palvelun piiriin ilman erillisiä lisämaksuja.

 

 

Kun IT-asentaja saapuu toimistolle
Vieraskynä: Paperiton, sähköinen vai digitaalinen taloushallinto?
Asiantuntijat myynnin tiedustelujoukoiksi?
Asiantuntijat myynnin tiedustelujoukoiksi?

Asiantuntijaorganisaatiossa on (yllätys yllätys) yleistä, että nimenomaan asiantuntijat ovat paljon vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Puhutaan siis projektihenkilökunnasta, pilvipalveluarkkitehdeistä, teknisestä tuesta, palvelupäälliköistä aina tekniseen johtajaan...

<h6>Timo Haapavuori</h6>
Timo Haapavuori