CAD-ohjelmistot siirtyvät pilveen – mitä se tarkoittaa?

kirjoittaja | kesä 20, 2017 | Blogi

Olemme kuluneen kevään aikana toteuttaneet Suomen ensimmäisiä CAD-ohjelmistojen pilveen siirtoja eli CAD as a Service -pilvipalveluratkaisuja. CAD as a Service -palvelussa CAD-suunnittelijoiden tietokoneilta käytettävät CAD-ohjelmistot toteutetaan jatkossa pilvipalveluna. Tällöin CAD-ohjelmistoa käytetään internetin kautta Suomessa sijaitsevista konesaleistamme.

 

Skaalautuvuutta ja kustannussäästöjä

CAD-ohjelmistojen pilviratkaisu mahdollistaa CAD-ohjelmistotaloille suunnitteluohjelmiston joustavan tarjoamisen ja suunnittelutoimistolle puolestaan keskittymisen omaan ydinosaamiseensa. Usein suunnittelutoimistoissa suunnittelijat työskentelevät jopa eri maissa, jolloin ohjelmiston käyttäminen pilvestä ratkaisee esimerkiksi yrityksen tarpeen käsitellä samoja malleja, sillä pilvessä niitä ei tarvitse siirrellä erikseen suunnittelijalta toiselle. Käytettäessä ohjelmistoa pilvestä, myös esimerkiksi mallien kopioiminen voidaan estää, mikä osaltaan lisää yrityksen tietopääoman tietoturvaa.

Skaalautuva pilvipalvelu myös vähentää yrityksen tarvetta omalle IT-osaamiselle ja laitehankinnoille, sillä Magic Cloud vastaa pilvipalvelun IT-tuesta ja päivityksistä, eikä yrityksen tarvitse tehdä työntekijämäärään tai ohjelmistojen teknisiin vaatimuksiin liittyviä laitehankintoja. Skaalautuvuus myös mahdollistaa CAD-ohjelmiston käytön sekä suunnittelijoiden määrään että koneelta vaadittavan laskentatehon suhteen: palvelu skaalautuu automaattisesti käyttäjien määrän mukaan, jolloin suunnittelutoimiston ei tarvitse maksaa turhista lisensseistä ja esimerkiksi raskaampia malleja pyöriteltäessä pilvipalvelu lisää kyseisen suunnittelijan käytössä olevaa laskentatehoa.

Pilvipalvelu toki edellyttää toimivaa internet-yhteyttä, mutta Suomen internet-verkossa internet-yhteys tuskin muodostuu ohjelmiston pilvikäytön ongelmaksi. Suurimmat haasteet CAD as a Service -palvelun käyttöönotossa liittyvät asenteisiin: CAD-ohjelmiston käyttäminen pilvestä ei käyttökokemukseltaan eroa päätelaitteelta käytettävästä ohjelmistosta, mutta tottuminen ajatukseen uudesta, päätelaiteriippumattomasta työskentelytavasta voi viedä aikaa.

 

GPU-virtualisointi mahdollistaa pilveen siirtymisen

Tähän saakka CAD-ohjelmistojen pilveen siirtoa on jarruttanut raskaiden ohjelmistojen suuret vaatimukset grafiikan laskentateholle. Suuren mallinnuksen käyttäminen internetin yli ei ole ollut mahdollista ilman huomattavaa viivettä, jolloin suunnitteluohjelmistojen pyörittäminen on vaatinut tehokkaita päätelaitteita.

Tekemämme GPU-virtualisointi mahdollistaa raskaankin ohjelmiston ja mallin suunnittelun internetin yli ilman käyttäjän huomaamaa viivettä eli latenssia. Virtualisoidun GPU:n avulla grafiikkalaskentaa ei enää tehdä käyttäjän koneessa olevalla grafiikkaprosessorilla, vaan laskenta tapahtuu pilvessä. Lisäksi CAD-ohjelmistojen pilveen siirtäminen vapauttaa yrityksen mittavilta IT-investoinneilta ja vähentää oman IT-ylläpidon tarvetta merkittävästi. Virtualisoinnin myötä myös CAD-ohjelmistoihin liittyvät tiedonhallintaohjelmistojen tilantarpeet tulevat pilvessä helposti täytetyiksi.

CAD-ohjelmistojen pilveen siirtäminen on ollut teoriatasolla mahdollista jo kymmenen vuotta, mutta parin viime vuoden aikana GPU-virtualisointi on edennyt isoin askelin: kehitys on mahdollistanut GPU:n virtualisoimisen ja siirtämisen fyysisesti kauaksi käyttäjästä käyttökokemuksen häiriintymättä. Sinänsä pilviteknologia on ollut olemassa jo kauan, sillä CAD-ohjelmiston siirtäminen pilveen ei teknisesti juuri eroa muiden ohjelmistojen pilviratkaisuista.

 

Voit seurata 20.6. aiheesta pitämämme webinaarin täältä:

Pilvipalvelut yrityksen tietoturvan kulmakivenä
Magic Cloudin uusi palvelinkeskus valmistui Ikaalisiin
Miksi IT-budjetointi menee aina pieleen?
Miksi IT-budjetointi menee aina pieleen?

Vuodenvaihteessa budjetointi rytmittää monen organisaation arkea. Vanha budjettikausi päättyy ja uusi alkaa. Budjetointi on usein vaikeaa, mutta jostain syystä IT-budjetointi tuntuu olevan vielä vaikeampaa. Muistaako kukaan koskaan onnistuneensa IT-budjetin...

Miksi IT-ala on vastuunpakoilijoiden paratiisi?
Miksi IT-ala on vastuunpakoilijoiden paratiisi?

IT-ala on vastuunpakoilijoiden paratiisi. Alan standardiksi ovat muodostuneet sopimusehdot, joissa kukaan ei yleensä vastaan mistään. Siltäkin osin, kun vastuu on olemassa, vastuu on tyypillisesti rajattu sopimuksellisesti marginaaliseksi. Sopimukset ovat oma lukunsa,...

<h6>Timo Haapavuori</h6>
Timo Haapavuori