Myynti: 010 328 4701 | Tekninen tuki: 010 328 4709


Eero Koistinen

Ohjelmistotalo – miten löytää oikea pilvipalvelukumppani?

26.6.2020

iStock 453612803

Pilvipalvelukumppanin valinta on osa ohjelmistotalojen pilvistrategiaa ja tukee liiketoiminnan kehittymistä. Erilaisia kumppaneita ja pilviratkaisuja löytyy julkipilvestä yksityiseen erilaisilla yhteistyömalleilla. Vaihtoehdoista pitäisi löytää omaan toimintaan soveltuva ratkaisu. Valinnan tukena voi hyödyntää seuraavia kysymyksiä:

1. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät?

Oikean kumppanin valinnassa tulisi tarkastella oman toiminnan pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Tähän liittyy liiketoiminnan tavoitteet ja ohjelmistojen kehittäminen. Samalla tulisi pohtia sitä, mikä tulee olemaan omaa ydintoimintaa ja -osaamista tulevaisuudessa.

2. Miten pilvipalvelukumppani voi tukea liiketoiminnan strategiaa ja tulevaisuuden tavoitteita?

Kun tiedetään liiketoiminnan strategia ja tulevaisuuden tavoitteet, pystytään näiden kautta tarkastelemaan, minkälainen pilviratkaisu ja yhteistyö tukevat strategiaa ja tavoitteita.

3. Minkälainen yhteistyömalli soveltuu omaan toimintaan? Kuinka paljon voi itse käyttää aikaa infraan ja ylläpitoon?

Pilvipalvelutarjoajien yhteistyömallit vaihtelevat paljon siinä, kuinka paljon omaa osaamista ja aikaa infraan sekä ylläpitoon vaaditaan. Toiset kumppanit tarjoavat pelkän pilvipalvelun ilman apua infraan ja ylläpitoon kun taas toisille se sisältyy palveluun tai sen voi ostaa ulkoistettuna. On tärkeää huomioida oman työn osuus infran ja ylläpidon kohdalla. Löytyykö tähän resursseja ja osaamista vai onko tehokkaampaa käyttää oma aika johonkin muuhun?

4. Mitkä ovat kokonaiskustannukset ja miten ne kehittyvät tulevaisuudessa?

Pilvipalveluiden hinnoittelumalleissa on suurta vaihtelua. Kun kokonaiskustannuksia arvioidaan, tulisi huomioida kustannuksen lisäksi ne ominaisuudet, jotka sisältyvät tai eivät sisälly palveluun. Eroja löytyy esimerkiksi varmistusten, tuen ja ylläpidon osalta. Erityisesti julkipilven hinnoittelu on monimutkaista ja sen laskemiseen liittyy haasteita esimerkiksi tulevaisuuden kulujen osalta. Nykyisten arvioiden lisäksi tulisi huomioida, miten kustannukset tulevat muuttumaan tulevaisuudessa.

IT-palvelut Tampere - tutustu palvelutarjontaamme, kun etsit kokonaisvaltaista kumppania räätälöityihin IT-ratkaisuihin.

Eero Koistinen

Myyntipäällikkö 040 701 6655 eero.koistinen@magiccloud.fi