Myynti: 010 328 4701 | Tekninen tuki: 010 328 4709


Magic Cloud

Lataa opas: Ohjelmistotalojen pilvistrategia – vältä nämä tyypilliset virheet

18.6.2020

iStock 954330964 1

Hyvin rakennetulla pilvistrategialla saavutetaan kilpailuetua.

Pilvistrategian tarkoituksena on keskittää resurssit ydintoimintaan ja tehdä kannattavampaa liiketoimintaa. Sillä voidaan hallita toimintaympäristön monimuotoisuutta sekä vahvistaa tulevaisuuden kykyä selvitä haasteista. Siksi se on aina osa liiketoimintastrategiaa ja toimii pitkän tähtäimen suunnitelmana. Pilvistrategialla voidaan luoda yrityksen oma ainutlaatuinen teknologioiden ja palveluiden muodostama kokonaisuus ja siten hakea erottautuvuutta ja kilpailuetua. Hyvin luotu pilvistrategia

  • auttaa valitsemaan kustannusnäkökulmasta parhaat ratkaisut.
  • selvittää, miten työkuormaa kannattaa jakaa eri pilviin.
  • varmistaa yrityksen valitsemien ratkaisujen saumattoman yhteensopivuuden.
  • tukee liiketoiminnallisia tavoitteita.

Olemme tunnistaneet pilvivalintoihin ja -ratkaisuihin liittyviä haasteita ja koonneet oppaan tyypillisistä virheistä pilvistrategiassa. Lataa opas alta ja vältä virheet!

Lataa opas: Vältä nämä tyypilliset virheet ohjelmistotalon pilvistrategiassa